Tecknare Pelle Forshed     Illustrationer        Serier        Formgivning        Kontakt    

 

"Med blicken rätt ner i scengolvet" Reportage, Svenska Dagbladet 2009